Web sitemize hoş geldiniz.

Telefon

0-312-255-55-20 | Gsm : 0553 734 26 31 - 0553 734 26 33 - 0553 134 26 34 | info@anadoluissagligi.com | Online Katalog

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği

2016 YILI İŞYERİ HEKİMİ VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Düzenleme : 07.01.2016

18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanan “İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”’te İşyeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personelinin çalışma süreleri;

“Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde yeni düzenleme getirilmiştir.

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”
şeklinde değişmiştir.

 

Bu değişiklik 01.01.2016 yılında yürürlüğe girecektir.

Yine aynı yönetmelikte, Yardımcı Sağlık Personellerinin görev süreleri ile ilgili;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

Bu bağlamda yardımcı sağlık personellerinin; az tehlikeli, tehlikeli ve 10 çalışana kadar çok tehlikeli sınıflarda görevlendirme zorunluluğu kalkmıştır.

X
Web Tasarım = Bağcıoğulları Matbaacılık