Web sitemize hoş geldiniz.

Telefon

0-312-255-55-20 | Gsm : 0553 734 26 31 - 0553 734 26 33 - 0553 134 26 34 | info@anadoluissagligi.com | Online Katalog

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ DİKKATİNE

Düzenleme : 19.05.2015

Bilindiği üzere; 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in geçici ikinci maddesi uyarınca, 01.01.2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunan diğer sağlık personeli tanımlamasına (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan) uygun olduğu anlaşılan kişilerin, İSG-KATİP’ te geçici olarakyetkilendirilmeleri yapılmıştır.

Bahse konu kişilerin; 01.01.2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak, 23 Mayıs 2015 ve 5 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan sınavlardan herhangi birine müracaat edip, başarılı olmaları halinde diğer sağlık personeli belgesi almaya hak kazanabilecekleri 23 Ocak 2015 tarihli duyurumuzda belirtilmiştir.

Böylelikle, 2015 yılı içindeki son sınavın 5 Aralık 2015 tarihinde yapılacağı dikkate alınarak  diğer sağlık personeli tanımlamasına uygun kişilerin 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar eğitimlerini tamamlamaları ve Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayınlanacak sınav duyuruları doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca, yapılacak olan sınavlarda başarı gösteremeyen adayların 01.01.2016 tarihi itibariyle İSG KATİP’ te geçici olarak tanımlanan yetkileri iptal edilecektir.

Kaynak: İSGGM

X
Web Tasarım = Bağcıoğulları Matbaacılık