Web sitemize hoş geldiniz.

Telefon

0-312-255-55-20 | Gsm : 0553 734 26 31 - 0553 734 26 33 - 0553 134 26 34 | info@anadoluissagligi.com | Online Katalog

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği

SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİ DİYABETTE KALP YETMEZLİĞİ RİSKİNİ ÖNEMLİ ORANDA AZALTIYOR

Düzenleme : 22.02.2018

AstraZeneca’nın CVD-REAL çalışması, SGLT-2 inhibitörlerinin kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarını diğer tip 2 diyabet ilaçlarına kıyasla anlamlı düzeyde düşürdüğünü gösterdi.

Diyabet tüm dünyada yaklaşık 415 milyon yetişkini etkilemektedir ve bu rakamın 2040 yılında 642 milyona (10 yetişkinde 1 kişi) yükselmesi öngörülmektedir.[i] Kalp yetmezliği riskini 2-3 kat daha çok taşıyan tip 2 diyabet (T2D) hastaları, daha fazla kalp krizi veya inme geçirme riski altındadır. Bununla beraber, T2D hastalarında ölüm nedeninin yaklaşık %50’si kardiyovasküler hastalıklardır.[ii] [iii] [iv]

 

AstraZeneca, diyabet ilaçlarında yeni bir sınıf olan SGLT-2 inhibitörleri (SGLT-2i) ile tedavi edilen tip 2 diyabet (T2D) hastalarında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış riskini ve tüm nedenlere bağlı ölümü değerlendiren ve türünün ilk örneği olan geniş kapsamlı gerçek yaşam verisi çalışması CVD-REAL’in sonuçlarını duyurdu.[v] CVD-REAL çalışmasında, toplam altı ülkede %87’sinin kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 300.000’den fazla hastayla elde edilen verileri değerlendirildi. Veriler, T2D hastalarından oluşan bu geniş popülasyonda SGLT-2i ilaçları (dapagliflozin, kanagliflozin, empagliflozin) ile tedavinin diğer T2D ilaçlarına kıyasla kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış oranını %39 (p<0,001) ve tüm nedenlere bağlı ölümü %51 (p<0,001) oranında düşürdüğünü gösterdi. Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve tüm nedenlere bağlı ölümün kompozit sonlanım noktaları açısından risk azalması %46 oranında gerçekleşti (p<0,001). [vi]

 

AstraZeneca’nın Global Tıbbi İlişkiler Direktörü ve Başkan Yardımcısı Dr. Bruce Cooper konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Hastaneye yatış maliyeti ve hatta ölüm riskinin artışına sebep olan eşzamanlı hastalıklarla ilişkilendirilen diyabet, dünya genelinde gittikçe artan bir salgın hastalık gibidir.[vii] [viii] Bu çalışmadan elde edilen gerçek yaşam verisi, yeni SGLT-2i ilaç sınıfının kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranını neredeyse yarıya indirdiğinin kayda değer kanıtıdır. CVD-REAL, SGLT-2i tedavisinin etkilerini, klinik çalışmalarda daha önce değerlendirilen tip 2 diyabet hastalarından oluşan daha kapsamlı ve düşük riskli bir grupta gözlemleyen ilk çalışmadır.”

 

Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış analizi Danimarka, Almanya, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’den anonim hasta verileri kullanılarak yürütüldü. İncelenen verilere göre hastaların %41,8’i Forziga (dapagliflozin), %52,7’si kanagliflozin ve %5,5’i empagliflozin kullandı. Tüm nedenlere bağlı ölüm analizi ise Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’den anonim hasta verileri kullanılarak yürütüldü. İncelenen verilere göre hastaların %51,0’ı Forziga (dapagliflozin), %42,3’ü kanagliflozin ve %6,7’si empagliflozin kullandı.

 

Çok sayıda karşılaştırmalı analizden ilki olan CVD-REAL çalışması kapsamında gerçek yaşam kanıtlarının toplanması devam etmektedir ve gelecekteki analizler, ilave ülkelerden alınan verilerin yanı sıra bu veri seti de kullanılarak yürütülecektir. Çalışmanın tüm verileri; tıbbi kayıtlar, şikâyet veritabanları ve ulusal kayıtlar dâhil anonim gerçek yaşam kaynaklarından elde edilmiştir. Analizler, St. Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, ABD’deki bağımsız istatistik grupları tarafından doğrulanmıştır.

 

[i] Uluslararası Diyabet Federasyonu. Kesin Veriler. Erişim tarihi: 15 Mart 2017 http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

X
Web Tasarım = Bağcıoğulları Matbaacılık