Web sitemize hoş geldiniz.

Telefon

0-312-255-55-20 | Gsm : 0553 734 26 31 - 0553 734 26 33 - 0553 134 26 34 | info@anadoluissagligi.com | Online Katalog

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ HUKUKU

Düzenleme : 03.03.2017

Firmamız İşçi ile İşveren, İşçi ile İşçi , İşveren ile ÇSGB arasındaki sorunlarda ve Yargıtay Kararları gibi mevzuatta yer alan konularda İş Hukuku Hizmeti sunmaktadır.

 

4857  ve 6331 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

 • Personel Özlük Dosyalarının incelenmesi ve gerekli dokümanların hazırlanması,

 • Hizmet Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve içeriğinin hazırlanması,

 • İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması

 • İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri, Hizmet Akdinin Feshi İle İlgili Şartlar ,İhbar ve Kıdem Tazminatı

 • Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkileri ,Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,

 • ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması,

 • Şirket İç Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması,

 • Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,

 • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,

 • Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,

 • Sigortalılık İşlemleri ,Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları ,Asgari İşçilik Uygulaması, İdari Para Cezaları

 • SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, destek sağlanmasını içermektedir.

 

 

X
Web Tasarım = Bağcıoğulları Matbaacılık